top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraARKADIUSZ PINDOR

Polisa dla przedsiębiorców na czas niezdolności do pracy i utraty stałych dochodów
Prowadzanie działalności gospodarczej kojarzy się na ogół z samodzielnością, możliwością elastycznych godzin pracy oraz swobodą w rozwoju biznesu. Istnieje jednak też druga strona medalu: odpowiedzialność za pracowników, praca powyżej 8 godzin dziennie, stres związany utrzymaniem płynności finansowej i regulowaniem zobowiązań oraz uzależnienie od aktualnej sytuacji gospodarczej. Największą grupę przedsiębiorców stanowią osoby samozatrudnione, które generują swój przychód samodzielnie. Dla nich, czasowe utracenie możliwości zarobkowania kiedy są jedynym motorem prowadzenia biznesu oznacza poważne kłopoty finansowe. To się właśnie dzieje na naszych oczach – kiedy mamy kryzys zdrowotny wywołany pandemią koronawirusa.

Czy można ubezpieczyć się od utraty dochodu?

Oczywiście z medycznego punktu widzenia ciężko jest przewidzieć swoją chorobę lub wypadek a jeszcze trudniej być od razu gotowym na podjęcie natychmiastowego leczenia. Niezwykle ważna jest wtedy świadomość zagrożenia i skutków jakie może ono wywołać w naszym życiu, czyli podjęcie próby zabezpieczenia się przed najgorszym scenariuszem zanim on nastąpi. W tej sytuacji pozostaje nam albo odłożenie pewnej sumy pieniędzy, która zapewni nam płynność finansową w okresie niezdolności do pracy, albo przerzucenie tej odpowiedzialności na ubezpieczyciela, który poniesie za nas wszelkie koszty takiej sytuacji. Polisa właśnie temu służy – przenosi koszty z przedsiębiorcy w trudnym dla niego czasie na ubezpieczyciela oraz zapewnia finanse na leczenie, czy regulowanie bieżących zobowiązań podatkowych, kredytowych. Trzeba jednak  odpowiednio dobrać umowę ubezpieczenia do zagrożenia przed którym chcemy się zabezpieczyć.


W tym zakresie olbrzymią popularnością cieszą się ubezpieczenia income protection, czyli polisy zabezpieczające utratę dochodu w sytuacji okresowej lub trwałej niezdolności do pracy.

Przed czym właściwie chroni taka polisa?

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje całkowitą okresową niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, zwaną potocznie utratą dochodu. Świadczenie z tego tytułu wypłacane jest najczęściej miesięcznie, a jego wysokość może wynosić nawet 65% średnich miesięcznych przychodów generowanych w zawodzie w ostatnich 12 miesiącach. Dzięki temu, że podstawą do określenia jego wysokości jest wartość przychodu (czyli jeszcze przed potrąceniem kosztów działalności, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy) kwota otrzymanego odszkodowania często przekracza realnie uzyskiwany dochód. Wypłata świadczenia następuje od 15 dnia (wypadek) lub 22 dnia (choroba) od rozpoczęcia niezdolności do pracy (tzw. okres wyczekiwania) przez okres nawet do 60 miesięcy (tzw. okres odszkodowawczy).

Ważne jest, aby wiedzieć, że podstawą do wypłaty odszkodowania nie jest sam fakt legitymowania się zwolnieniem lekarskim, ale pozostawanie niezdolnym do pracy w oparciu o ocenę stanu zdrowia przeprowadzoną na podstawie analizy pełnej dokumentacji medycznej w odniesieniu do wykonywanego zawodu.


Drugim, niezmiernie ważnym ryzykiem, które obejmują tego typu polisy jest całkowita trwała niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Często nazywana „ubezpieczeniem od śmierci zawodowej”, ponieważ w odróżnieniu od większości produktów oferowanych przez ubezpieczycieli, którzy definiują ją jako „niezdolność do jakiejkolwiek pracy zarobkowej”, wypłata z tego tytułu w takich polisach następuje w sytuacji, kiedy ubezpieczony nie jest w stanie wykonywać swojego, konkretnie określonego zawodu. Jest to istotne zwłaszcza w zawodach specjalistycznych lub wymagających dużej manualności i mobilności jak np. lekarze, personel medyczny, specjaliści IT, czy przedstawiciele handlowi, gdzie dożywotnia utrata możliwości zarobkowania pozbawia potencjalnie wysokich przychodów w przyszłości. Suma jednorazowego świadczenia z tego tytułu określana jest iloczynem rocznych przychodów i sięga nawet kilku milionów złotych.


Polisy od utraty dochodu cieszą się coraz większą popularnością w czasach kiedy prowadzimy jednoosobowe biznesy i nasza sytuacja ekonomiczna jest uzależniona w 100% od naszej kondycji i zdrowia. W przypadku nagłej choroby, czy wypadku, które uniemożliwią nasze funkcjonowanie co jest równoznaczne z zawieszeniem lub przestojem naszego biznesu pomyślmy o zabezpieczeniu się przed zerowym dochodem. Tego typu polisy mogą nas zabezpieczyć na kilkanaście długich miesięcy zanim nie wrócimy do normalnego funkcjonowania i pozwolą ekonomicznie przetrwać naszej firmie w obliczu perturbacji zdrowotnych, których nikt nie jest w stanie przewidzieć.Arkadiusz Pindor24 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page